عهد نامه مالک اشتر در راستای تحقق فقه اجتماعی است حجت الاسلام و المسلمین ارسطا:

عهد نامه مالک اشتر در راستای تحقق فقه اجتماعی است

عهد نامه مالک اشتر در راستای فقه اجتماعی است و حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر فرمودند« در قلب خود رحمت ورزی نسبت به مردم را راه بده مردمی که مسلمان نیستند و تنها برادر نوعی و دینی تو هستند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...