نوشته هایی با برچسب "فلسفه تحلیلی"

درسگفتار تاریخ فلسفه تحلیلی برگزار می شود

درسگفتار تاریخ فلسفه تحلیلی برگزار می شود

انجمن فلسفی شهر کاغذی دوره آموزشی تاریخ فلسفه تحلیلی را با ارائه سروش دباغ برگزار می کند.به گزارش پرس شیعه، انجمن فلسفی  شهر کاغذی دوره آموزشی تاریخ فلسفه تحلیلی را با ارائه سروش دباغ  در محل این انجمن واقع در...

کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نقد و بررسی می شود به همت انتشارات ترجمان؛

کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نقد و بررسی می شود

کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟ نوشته هانس یوهان گلوک با ترجمه یاسر خوشنویس به همت انتشارات ترجمان نقد و بررسی می شود. به گزارش پرس شیعه؛ انتشارات ترجمان علوم انسانی به دنبال برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب های مختلف در حوزه...