آشنایی بانوان استاد دانشگاه پیام نور با فلسفه حجاب

آشنایی بانوان استاد دانشگاه پیام نور با فلسفه حجاب

جلسه هم اندیشی اساتید با عنوان حجاب برتر با هدف آشنایی بانوان استاد دانشگاه پیام نور با فلسفه و ضرورت های حجاب در جامعه و توانمندی در پاسخگویی به سوالات دانشجویان در مورد حجاب برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ جلسه هم...