ساخت مسجد اعظم در شهر فلورانس ایتالیا

ساخت مسجد اعظم در شهر فلورانس ایتالیا

شورای شهر فلورانس ایتالیا تأیید کرد که در حال بررسی طرح‌ های ساخت یک مسجد اعظم در این شهر است. به گزارش پرس شیعه؛ شورای شهر فلورانس ایتالیا تأیید کرد که در حال بررسی طرح‌های ساخت یک مسجد اعظم در این شهر است. این مسجد در...