مبارزه با تروریسم همچنان ادامه دارد فهد الفریج:

مبارزه با تروریسم همچنان ادامه دارد

وزیر دفاع سوریه در سخنانی تاکید کرد که مبارزه با تروریسم همچنان ادامه دارد و حمایت دوستان عامل اصلی نابودی آن است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، «فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع سوریه در سخنانی تاکید کرد که مبارزه با...