آیا روش‌ شناسی معینی برای کشف مراد شارع مقدس و خداوند متعال وجود دارد خسرو پناه تشریح کرد؛

آیا روش‌ شناسی معینی برای کشف مراد شارع مقدس و خداوند متعال وجود دارد

متفکران اسلامی و غربی در زمینه منطق فهم اسلام به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروهی به منطق فهم دین اعتقاد داشته و دسته دیگری، منکر وجود چنین منطقی شدند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی...