نوشته هایی با برچسب "فیحاء شلش"

شایعه صهیونیست ها درباره خبرنگار اعتصابی

شایعه صهیونیست ها درباره خبرنگار اعتصابی

همسر خبرنگار زندانی فلسطینی ، خبرانتقال محمد القیق به بیمارستانی فلسطینی در شهر قدس اشغالی برای درمان را تکذیب کرد و این خبر را ساخته صهیونیست ها دانست. به گزارش پرس شیعه، فیحاء شلش  همسر محمد القیق در کنفرانس...

خانواده محمد القیق توافق برای آزادی وی را تکذیب کرد

خانواده محمد القیق توافق برای آزادی وی را تکذیب کرد

همسر «محمد القیق» روزنامه نگار اسیر فلسطینی که ۸۹ روز است دست به اعتصاب غذا زده است توافق با رژیم صهیونیستی برای آزادی وی را تکذیب کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از فلسطین الیوم، خانواده «محمد القیق» روزنامه نگار اسیر...