همیشه رویای پرواز به فضا را داشتم استفان ها و کینگ در یک مصاحبه خواندنی:

همیشه رویای پرواز به فضا را داشتم

استفن هاوکینگ بر این باور است که ممکن است رویای پرواز به فضا برای او روزی دست یافتنی شود. به گزارش پرس شیعه؛ «استفن هاوکینگ» سرشناس ترین فیزیکدان جهان در مصاحبه ای اختصاصی با یکی خبرگزاریهای روسی به سوالاتی در حوزه...