تعطیلی مدارس فیلادلفیا در اعیاد فطر و قربان

تعطیلی مدارس فیلادلفیا در اعیاد فطر و قربان

شهردار فیلادلفیا در آمریکا از به رسمیت شناخته شدن اعیاد فطر و قربان در تقویم رسمی مدارس این شهر خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ شهردار فیلادیلفیا در آمریکا با به رسمیت شناخته اعیاد فطر و قربان در تقویم رسمی مدارس این شهر...