آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ منتشر شد

آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ منتشر شد

گفتگوهای تفصیلی حامد زارع، روزنامه نگار حوزه اندیشه با رضا داوری اردکانی فیلسوف معاصر ایرانی و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در کتاب «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» منتشر شد به گزارش پرس شیعه؛ این کتاب متشکل از...