بررسی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد:

بررسی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در گفتگوی ویژه خبری امشب به بررسی عملکرد سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر پرداخت. فستیوال فجر هم جشن و هم جشنواره است به گزارش پرس شیعه، موضوع سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور...