ضرورت به کار گیری مفاهیم عاشورایی در فیلم های جدید

ضرورت به کار گیری مفاهیم عاشورایی در فیلم های جدید

سینمایی که می‌خواهد به عاشورا بپردازد باید گفت: نیازی نیست که روایتگر مستقیم عاشورا باشد، بلکه قادر است با داستانی امروزی، پیام امام حسین (ع) را بگوید. به گزارش پرس شیعه به نقل از حوزه، همیشه در ایام محرم، مصاحبه‌های...