قاضی صهیونیست گفتن الله اکبر را ممنوع کرد

قاضی صهیونیست گفتن الله اکبر را ممنوع کرد

یک قاضی رژیم صهیونیستی، مسلمان فلسطینی را به اتهام سردادن فریاد الله اکبر در مقابل یک گشتی پلیس صهیونیست در صحن مسجد الاقصی محکوم و اقدام وی را اختلال در نظم این مسجد خواند. به گزارش پرس شیعه؛ ۵ سال پیش ساهر الغزاوی در...