خداوند نسبت به انسان حتی از پدر و مادر مهربان تر است نماينده ولی فقيه در امورحج و زيارت؛

خداوند نسبت به انسان حتی از پدر و مادر مهربان تر است

جت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر با تأکید براینکه خداوند همه گناهان را می بخشد لزوم ارتباط هرچه قوی ترمیان انسان با خداوند را خاطرنشان ساخت. به گزارش پرس شیعه؛ نماینده ولی فقیه درامورحج وزیارت درجلسه تواصی به حق درجمع...