چرا داعش به دنبال ترور قاضی کویتی است؟

چرا داعش به دنبال ترور قاضی کویتی است؟

گروه تروریستی داعش، با انتشار یک لیست ترور، یک قاضی کویتی را در فهرست اهداف ترور خود قرار داد. به گزراش پرس شیعه؛ از نظر داعش، جرم این قاضی این است که در صدور حکم اعدام برای اعضای گروهی تروریستی که مسجد امام صادق (ع) را...