راز قالیچه حضرت سلیمان (ع) از زبان آیت الله قاضی

راز قالیچه حضرت سلیمان (ع) از زبان آیت الله قاضی

حضرت آیت الله العظمی مرحوم سید علی آقا قاضی راز قالیچه حضرت سلیمان (ع) را بیان می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ علامه طباطبائی می‌فرماید؛ برادر ما به وسیله شاگردش از حضرت قاضی سوال کرده بود که: قالیچه حضرت سلیمان که آن حضرت...