آزمایش موشکی ایران خلاف هیچ قانون بین المللی نیست سردار اسماعیل کوثری:

آزمایش موشکی ایران خلاف هیچ قانون بین المللی نیست

نماینده ادوار مجلس گفت: آزمایش موشکی ایران خلاف هیچ قانون بین المللی نیست و این فناوری باید به کشور های دیگر نیز منتقل شود. به گزارش پرس شیعه؛ سردار اسماعیل کوثری در گفتگو با رادیو گفتگو با اشاره به ادعای ناتو در خصوص...