شاید صدام با قانون عفو عمومی عراق بیگناه شناخته شود!

شاید صدام با قانون عفو عمومی عراق بیگناه شناخته شود!

یکی از نمایندگان پارلمان عراق از قانون عفو عمومی که به تازگی در پارلمان این کشور تصویب شده است، انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ "موفق الربیعی" از اقدام اخیر پارلمان درتصویب لایحه دولت مبنی بر عفو عمومی انتقاد و آن را...