آلمان قانون پناهندگی خود را تشدید می‌کند

آلمان قانون پناهندگی خود را تشدید می‌کند

پارلمان آلمان امروز طرح تشدید قانون پناهندگی آلمان را که از جمله به روند اخراج پناهندگان سرعت می‌بخشد تصویب کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از هفته نامه اشپیگل، آلمان قانون پناهندگی خود را که از طرف بسیاری گروه های...