تشدید مقابله با قاچاق در مرزها فرمانده مرزبانی ناجا:

تشدید مقابله با قاچاق در مرزها

فرمانده مرزبانی ناجا با تشریح اهداف و برنامه های مرزبانی در سال ۹۵، بر تشدید مقابله با قاچاق کالا در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار قاسم رضایی در اولین جلسه سال ۹۵...