پس از قایقهای ایرانی؛اینبار مقابله روسیه با آمریکا

پس از قایقهای ایرانی؛اینبار مقابله روسیه با آمریکا

چند روز پس از مواجهه قایق های تندروی ایران با ناو آمریکایی که درحال نزدیک شدن به حریم آبهای ما در خلیج فارس بود؛ این بار جنگنده سوخوی روسیه بر فراز دریای سیاه به مقابله با یک فروند هواپیمای نظامی تجسسی آمریکا مبادرت...