اجساد فلسطینیان در قبرهای شماره دار دفن می‌شود

اجساد فلسطینیان در قبرهای شماره دار دفن می‌شود

مقامات صهیونیستی تصمیم دارند به جای تحویل اجساد فلسطینیان به خانواده‌هایشان، آنان را در قبرهایی شماره‌دار دفن کنند. به گزارش پرس شیعه؛ گیلعاد اردان، وزیر امور داخلی رژیم اسرائیل ضمن مخالفت با تحویل اجساد قربانیان...