فتوای داعش برای قتل بستگان

فتوای داعش برای قتل بستگان

گروه تروریستی داعش در فتوایی از عناصرش خواسته است تا بستگان خودشان را به قتل برساندند. به گزارش پرس شیعه؛ سایت سعودی المرصد در مطلبی نوشت: "قتل بستگان" قبل از پیوستن به داعش از فتواهای اخیر این گروه به شمار می رود. هدف از...