تقویت بنیه دفاعی حکم عقل و توصیه قرآن است امام جمعه زنجان:

تقویت بنیه دفاعی حکم عقل و توصیه قرآن است

امام جمعه زنجان گفت: عقل حکم می‌کند و قرآن می‌گوید بنیه دفاعی خود را تقویت کنید تا هر بی‌سرپایی شما را تهدید نکند و رعب شما در دل دشمن شما و دشمن خدا بیافتد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله علی خاتمی امروز در خطبه‌های...