قدرت نفتی عرب‌ ها کی به پایان می‌ رسد؟

قدرت نفتی عرب‌ ها کی به پایان می‌ رسد؟

رئیس یکی از بانک‌ های روسیه پیش بینی کرد تا سال ۲۰۳۰ قدرت اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس پایان یابد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، جرمان جریو، رئیس سبیر بانک‌ روسیه، دربارۀ اقتصاد نفتی کشورهای...