از بد عهدى تا باج‌ خواهى آمریکا در اجراى برجام‌

از بد عهدى تا باج‌ خواهى آمریکا در اجراى برجام‌

اگرچه آمریکا با قدرت هسته‌ ای کشورمان و به‌ویژه پیشرفت حیرت‌انگیز جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب سرانجام مجبور شد به پای میز مذاکره بیاید، اما هرگز از دشمنی‌اش نکاست. به گزارش پرس شیعه؛ «منظورم از دشمن...