نگهداری قرآن کاتب ایرانی در مسجد گجرات هند

نگهداری قرآن کاتب ایرانی در مسجد گجرات هند

قرآنی قدیمی که یکی از کاتبان ایرانی آن را کتابت کرده است، در مسجد جامع وادودارا در ایالت گجرات هند نگهداری می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ مسجد جامع وادودارا در ایالت گجرات هند ادعا کرده است که این قرآن بزرگ‌ترین نسخه قرآن...