امارات چقدر برای تقویت روابط با آمریکا هزینه کرده؟

امارات چقدر برای تقویت روابط با آمریکا هزینه کرده؟

روزنامه "المونیتور" در گزارشی به بررسی هزینه های امارات برای تقویت روابط خود با آمریکا و تسهیل امضای قراردادهای تسلیحاتی با واشنگتن پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛ در گزارش روزنامه المونیتور آمده است: امارات در صدر فهرست...