نمایندگان مجلس مراقب قرارداد های مشکوک نفتی باشند امام جمعه قزوین:

نمایندگان مجلس مراقب قرارداد های مشکوک نفتی باشند

قزوین - امام جمعه قزوین گفت: قراردادهای مشکوک و شتاب زده نفتی در ادامه برجام با هدف زیرسوال بردن عزت ایران اسلامی در حال اجراست که از نمایدگان انتظار داریم آن را بدقت بررسی و پیگیری کنند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله...