اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم نمی دهیم امیر اسماعیلی مطرح کرد؛

اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم نمی دهیم

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) گفت: پدافند هوایی در صورت نیاز می‌تواند با اهداف متنوع و در هر ارتفاعی درگیر شود و اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم ندهد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر فرزاد...