چند سئوال از آیت الله مکارم شیرازی در خصوص بیمه و انواع آن

چند سئوال از آیت الله مکارم شیرازی در خصوص بیمه و انواع آن

حضرت آیت الله مکارم شیرازی به چند استفتا درباره بیمه و اقسام آن پاسخ گفتند. به گزارش پرس شیعه متن سؤالات و پاسخ های این مرجع تقلید بدین شرح است؛ * حکم بیمه های کار آفرین و سرمایه پرسش: نظر شما در مورد بیمه کارآفرین یا...