ترامادول، اعتیاد خاموش

ترامادول، اعتیاد خاموش

ترامادول یک داروی ضد درد است که برای کاهش درهای متوسط تا شدید به وسیله پزشک تجویز می شود. این دارو به طور معمول برای تخفیف درد پس ازعمل، به ویژه پس از جراحی های ارتوپدی، دردهای مزمن مفصلی،درد ناشی از سرطان،سنگ کلیه و...به...