فرهنگ قرض الحسنه در جامعه گسترش یابد آیت‌ الله مکارم شیرازی:

فرهنگ قرض الحسنه در جامعه گسترش یابد

قرض‌ الحسنه از مواردی است که در قرآن به صورت مکرر مورد توجه قرار گرفته است و برای این امر نزد خدای متعال نیز پاداش زیادی در نظر گرفته شده است ، لذا شایسته است این سنت حسنه در جامعه رواج یابد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‌...