سلوک اجتماعی عطار از او شاعری یگانه می‌سازد در مراسم بزرگداشت عطار مطرح شد؛

سلوک اجتماعی عطار از او شاعری یگانه می‌سازد

یک استاد دانشگاه در مراسم بزرگداشت عطار مطرح کرد: نکته‌ای که از عطار شاعری یگانه می‌سازد، سلوک و منش اجتماعی او و توجه این شاعر و عارف به مشکلات جامعه خود است. به گزارش پرس شیعه؛ آیین بزرگداشت عطار نیشابوری، شاعر و...