چرا قذافی محافظانش را از زنان مجرد انتخاب می‌ کرد؟

چرا قذافی محافظانش را از زنان مجرد انتخاب می‌ کرد؟

زنی که محافظ شخصی معمر قذافی بوده است، پس از سکوتی طولانی، رازهایی را درباره علاقه قذافی با محافظان زن افشا کرد. به گزارش پرس شیعه؛"عیشه عبد السلام محمد علی"، یکی از بلند پایه ترین افسران زن در ارتش معمر قذافی که مسئول...