پیگیری اقتصاد مقاومتی در وزارت خارجه با ارائه خدمات کنسولی به تجار قشقاوی در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛

پیگیری اقتصاد مقاومتی در وزارت خارجه با ارائه خدمات کنسولی به تجار

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه گفت: می‌توانیم از طریق ارائه خدمات کنسولی به تجار داخلی و خارجی، در مسیر اقتصاد مقاومتی اهداف خود را پیگیری کنیم. به گزارش پرس شیعه، حسن قشقاوی امروز در حاشیه مراسم ترحیم مادر...