وقف در جامعه به فرهنگ تبدیل شود آیت الله نوری همدانی؛

وقف در جامعه به فرهنگ تبدیل شود

حضرت آیت الله نوری همدانی به تبدیل شدن امام زاده گان به قطب فرهنگی تاکید کردند و گفتند: امام زاده نباید تنها برای زیارت زائرین باشد، بلکه باید نهادهای فرهنگی از این ظرفیت برای ترویج دین بهره ببرند. به گزارش پرس شیعه؛...