چین تهدید خود درباره قطع رابطه با تایوان را عملی کرد

چین تهدید خود درباره قطع رابطه با تایوان را عملی کرد

رسانه ها از قطع روابط چین با تایوان پس از تهدید روز گذشته پکن در این رابطه خبر می دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از شینهوا، روز گذشته رئیس شورای دولتی امور تایوان هشدار داده بود که رفتارهای اخیر سران تایوان موجب افزایش...