اینترنت سوریه وصل شد، تلاش برای وصل جریان برق

اینترنت سوریه وصل شد، تلاش برای وصل جریان برق

اینترنت استانهای مختلف سوریه که قطع شده بود، با تلاش دست اندرکاران وصل شد و تلاشها برای وصل جریان برق همچنان ادامه دارد. به گزارش پرس شیعه؛ ینترنت استانهای مختلف سوریه که به دلیل اشکال فنی در یکی از شبکه ها قطع شده بود،...