سمینار برقراری هارمونی دینی و قومی در قفقاز شمالی برگزار شد

سمینار برقراری هارمونی دینی و قومی در قفقاز شمالی برگزار شد

سمینار برقراری هارمونی دینی و قومی در منطقه قفقاز شمالی با هدف بحث و گفتگو حول پروژه­ هایی که به تقویت مناسباتبین نمایندگان اقوام و ادیان در مناطق شمال قفقاز می­ انجامد، برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ سمینار «برقراری...