واقعیت هایی که ممکن است از قلب و خون ندانید

واقعیت هایی که ممکن است از قلب و خون ندانید

ممکن است برخی ادعا کنند مغز پیچیده ترین عضو این جهان است، اما واقعیت های شگفت آوری نیز درباره قلب و خون وجود دارد که ممکن است بسیاری آن ها را ندانند. به گزارش پرس شیعه؛ قلب تنها در یک ۱ دقیقه ۵ لیتر خون را به قسمت های...