پشت پرده رشد سریع قمارخانه ها در جمهوری آذربایجان

پشت پرده رشد سریع قمارخانه ها در جمهوری آذربایجان

گسترش سریع قمارخانه ها در باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان به یک پدیده خاص اجتماعی تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه، طی چند ماه گذشته تعداد زیادی قمارخانه درمناطق خطائی، بینه قدی، صبائیل، آبشوران، یاسامال و سایر...