قناد سوری که فقط یک دفترچه داشت، به کجا رسید؟

قناد سوری که فقط یک دفترچه داشت، به کجا رسید؟

نامهربانی میزبانان، آوارگان سوری را ناچار کرد به هنرهای خود متوسل شده و در غربت نیز، نان بازوی خود را بخورند. به گزارش پرس شیعه؛ میهول سریواستافا در مقاله ای در روزنامۀ فایننشال تایمز، از سوری هایی نوشت که چالشِ...