طلاب روح قناعت و ساده زیستی را در خود پیاده کنند؛ آرامش حقیقی تنها در توجه و ارتباط با خداست آیت الله العظمی سبحانی:

طلاب روح قناعت و ساده زیستی را در خود پیاده کنند؛ آرامش حقیقی تنها در توجه و ارتباط با خداست

حضرت آیت الله سبحانی شیرینی زندگی را در قناعت دانستند و افزودند: وقتی روح قناعت در زندگی حاکم باشد زندگی بهتر و آرامتر خواهد شد و بهتر می توان به درس و معنویات توجه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی امروز در...