حمله جنگنده های ترکیه به ارتفاعات قندیل

حمله جنگنده های ترکیه به ارتفاعات قندیل

جنگنده های ترکیه، روز یکشنبه، قرارگاه های حزب کارگران کردستان را در ارتفاعات قندیل در مرز عراق بمباران کردند. به گزارش پرس شیعه؛ سعید مگدید از شاهدان عینی این بمباران، گفت: جنگنده های ترکیه، به قرارگاه های حزب کارگران...