بستن حریم هوایی یمن محکوم و نقض صریح قوانین بین المللی است رئیس شورای عالی سیاسی یمن:

بستن حریم هوایی یمن محکوم و نقض صریح قوانین بین المللی است

«صالح الصماد» بستن فرودگاه ها و حریم هوایی یمن از سوی سعودی ها را محکوم کرده و مسئولیت این اقدامات و افزایش تجاوز عربستان به یمن را متوجه سازمان ملل متحد دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، «صالح الصماد» رئیس...