مرحوم اسماعیل دولابی: چرا خدا دو دست به ما داده است؟

مرحوم اسماعیل دولابی: چرا خدا دو دست به ما داده است؟

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: ان شاء الله یک دست شما به دست محمد و آل محمد(ص) باشد و یک دست هم برای گرفتن دست خلق خدا. خداوند دو دست به انسان داده است برای قوت گرفتن قوت دادن، پول گرفتن و پول دادن... به گزارش پرس شیعه،...