داعش ۶ غیر نظامی عراقی را در «قیر گداخته» سوزاند جنایت هولناک تکفیریها؛

داعش ۶ غیر نظامی عراقی را در «قیر گداخته» سوزاند

تروریست های تکفیری داعش در جنایتی هولناک شش شهروند عراقی را در شهر موصل در «قیر گداخته» سوزاندند. به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، تروریست های تکفیری داعش همچنان به ارتکاب جنایت های هولناک علیه شهروندان عراقی ادامه...