دبیرکل جنبش اهل الحق عراق سفیر عربستان را سفیر شر و فتنه خواند

دبیرکل جنبش اهل الحق عراق سفیر عربستان را سفیر شر و فتنه خواند

دبیر کل جنبش اهل الحق در عراق ضمن هشدار به سفیر عربستان در بغداد، از مبارزه با داعشی های سیاسی استقبال کرد. به گزارش پرس شیعه؛ قیس خزعلی، دبیرکل جنبش اهل الحق در عراق طی سخنانی در جمع عراقی های مقیم تهران، ثامر السبهان...