غدیر در کلام حضرت زهرا علیها السلام یادداشت؛

غدیر در کلام حضرت زهرا علیها السلام

مقدمه هفتاد روز از حادثه بسیار مهم و تاریخى غدیر خم گذشته بود که رسول مکرم اسلام صلى الله علیه و آله و سلم دیده از جهان خاکى فرو بست و روح مطهرش به عالم ملکوت عروج کرد. ارتحال پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم موجى از غم و...